(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WJW6KZ7');

Waarmee kunnen we je helpen?

Hoe worden mijn gegevens opgeslagen?
+

Veranderingen in het systeem worden achter de schermen op hoofdlijnen gelogd vanaf de start tot aan de beëindiging van uw Makeonline omgeving. Daarnaast wordt er dagelijks een backup gemaakt. En van deze backups wordt op een tweede serverlocatie ook een backup gemaakt. Deze backups worden een jaar lang bewaard.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als KWA op zou houden te bestaan?
+

Uw gegevens zijn en blijven van u. Mocht KWA om wat voor reden dan ook ophouden te bestaan, dan kunt u heel eenvoudig met Excel exporttabellen uw informatie uit Makeonline halen. Zoals u dit met het reguliere gebruik ook al kunt doen. 

Als ik ooit wil stoppen met Makeonline, hoe zit het met mijn gegevens?
+

Uw gegevens zijn en blijven van u. Mocht u ooit besluiten te willen stoppen met Makeonline, dan kunt u heel eenvoudig door middel van Excel exporttabellen uw informatie uit Makeonline halen. Zoals u dit tijdens het reguliere gebruik ook al kunt. Geen probleem.

Is Makeonline afhankelijk van derden?
+

Makeonline is in de vertrouwde en ervaren handen van KWA. Zowel de content, de ontwikkeling van de software als de begeleiding die wij bieden wordt door onze adviseurs zelf gedaan. Dat betekent dat wij snel kunnen inspelen op veranderingen en wensen.

Krijg ik garantie dat Makeonline 100% compleet is?
+

Voorop gesteld moge het duidelijk zijn: gezien de complexiteit van de wet- en regelgeving, de dagelijkse variatie in organisaties en processen, et cetera kunnen wij een 100% dekking met Makeonline niet garanderen. Een register van wet- en regelgeving is per definitie een levend document. 

Wij zijn echter van mening dat met de toegepaste werkwijze en kwaliteitsborging van Makeonline een zo robuust mogelijk proces wordt neergezet, met een zelftoetsend en -sturend vermogen. Continu verbeteren is een essentieel onderdeel van ons proces. En we maken natuurlijk gebruik van de kennis en ervaring van onze meer dan 70 collega's!

Indien u door een auditor of handhaver alsnog onverhoopt gewezen wordt op een tekortkoming, kunnen wij deze in overleg snel herstellen. Desgewenst met terugwerkende kracht.

Hoe zorgt Makeonline voor volledigheid?
+

Makeonline heeft een klantenscala in een groot spectrum aan bedrijfstakken. Sommige bedrijfstakken zijn zeer actief, zodat zij in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij bepaalde wetsontwikkelingen. De diversiteit van de bedrijven maakt dat wij contacten hebben in veel verschillende processen en bij veel bedrijven. Door onze actieve benadering checken wij elk kwartaal bij onze abonnees of we volledig zijn geweest. Indien er ontwikkelingen zijn die niet in de rapportages zijn benoemd, hebben wij de mogelijkheid om binnen korte tijd eventuele gemiste ontwikkelingen binnen te halen en naar alle abonnees te communiceren.

Hoe zorgt Makeonline dat de aangeboden informatie klopt?
+

Wij laten onze juristen en vakspecialisten de Makeonline rapportages op de inhoud beoordelen, om te borgen dat de juiste informatie wordt geleverd. Hierin zit een impliciete toets op de volledigheid van de ontwikkelingen op de door KWA geboden vakgebieden. En waar nodig maken we gebruik van externe specialisten.

Hoe betrouwbaar is het Makeonline proces van KWA?
+

KWA laat het Makeonline-proces mee-auditen in haar 9001-certificaat. Wij streven ernaar continu te verbeteren. Waar mogelijk willen we onze producten en processen natuurlijk zoveel mogelijk aanscherpen en verbeteren. En de blik van een ervaren auditor helpt daarbij.

Wil je meer weten? Janinehelpt je graag verder.

Neem contact op jmi@kwa.nl +31 (0)33 - 422 13 74