(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WJW6KZ7');

Waarmee kunnen we je helpen?

Wanneer moet ik starten met de Omgevingswet?
+

Fijn dat u een proactief met de Omgevingswet aan de slag wilt. Eerder starten betekent dat u eerder zicht heeft op de consequenties voor uw specifieke situatie. Voor het bepalen van de impact van de Omgevingswet op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Wanneer moet ik voldoen aan de Omgevingswet?
+

Fijn dat u een proactief met de Omgevingswet aan de slag wilt. Eerder starten betekent dat u eerder zicht heeft op de consequenties voor uw specifieke situatie.

Hoeveel tijd u heeft is afhankelijk van uw specifieke situatie, onder andere doordat er sprake is van overgangsrecht. Voor het bepalen van de impact van de Omgevingswet op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Wat is de impact van de Omgevingswet op mijn bedrijf?
+

Fijn dat u proactief met de Omgevingswet aan de slag wilt. Voor het bepalen van de impact van de Omgevingswet op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Kan ik zelf met de Omgevingswet aan de slag of heb ik KWA hiervoor nodig?
+

Natuurlijk kunt u zelf met de uitdaging van de Omgevingswet aan de slag. Als u Makeonline module 1 (wet- en regelgeving) heeft, dan krijgt u van ons sowieso de wetteksten van de Omgevingswet.

Wel gebruikmaken van de KWA Omgevingswetcheck betekent dat u gebruikmaakt van onze ervaring en kennis, vertaald in een grondige aanpak met efficiënte tools. Dus voelt u meer voor de zekerheid die KWA u kan bieden, dan adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Ik heb de borging van mijn vergunning en het Activiteitenbesluit al met KWA uitgewerkt. Hoe passen jullie dit nu aan op de Omgevingswet?
+

Fijn dat u een gebruiker bent van Makeonline. Natuurlijk krijgt u, als u module 1 (wet- en regelgeving) heeft, van ons de relevante wetsteksten in uw Makeonline omgeving. Voor het bepalen van de impact van de Omgevingswet op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Wij zijn hard bezig met oplossingen, zoals de Makeonline sjabloontaken, om uw bestaande Makeonline borging van uw huidige situatie op een snelle en efficiënte manier over te zetten naar de nieuwe situatie.

Wat doet Makeonline met de Omgevingswet?
+

Fijn dat u een gebruiker bent van Makeonline. Natuurlijk krijgt u, als u module 1 (wet- en regelgeving) heeft, van ons de relevante wetsteksten in uw Makeonline omgeving. Voor het bepalen van de impact van de Omgevingswet op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Is er een generieke Omgevingswetaanpak voor mijn branche?
+

Fijn dat u proactief met de Omgevingswet aan de slag wilt. Natuurlijk is er in de aanpak efficiency te behalen als u in brancheverband meerdere locaties wilt beoordelen in het kader van de Omgevingswet.

Omdat voor elke vestiging ook de lokale situatie in kaart moet worden gebracht is uiteindelijk voor elke vestiging een eigen specifieke beoordeling nodig. Natuurlijk helpen wij u bij de meest optimale aanpak. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Ik ben bezig met de begroting voor 2024. Moet ik voor de Omgevingswetcheck iets opnemen?
+

Fijn dat u proactief met de Omgevingswet aan de slag wilt. De Omgevingswet heeft specifieke consequenties voor uw bedrijf. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, of u een of meerdere vestigingen heeft, welke MBA’s voor u relevant zijn, wat uw vergunningssituatie is, etc. Dit heeft impact op de omvang van de werkzaamheden en dus ook op de prijs.

Voor het bepalen van de impact van de Omgevingswet op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Voor meer informatie over de kosten, vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

De KWA Omgevingswetcheck is geen onderdeel van het Makeonline abonnement.

Ik heb meerdere vestigingen, kan ik in één keer de impact bepalen?
+

Fijn dat u proactief met de Omgevingswet aan de slag wilt. Natuurlijk is er in de aanpak efficiency te behalen als u meerdere locaties wilt beoordelen in het kader van de Omgevingswet. Omdat voor elke vestiging ook de lokale situatie in kaart moet worden gebracht is uiteindelijk voor elke vestiging een eigen specifieke beoordeling nodig. Natuurlijk helpen wij u bij de meest optimale aanpak. Voor het bepalen van de impact van de Omgevingswet op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Ik wil een GAP-analyse laten uitvoeren voor de Omgevingswet
+

Fijn dat u proactief met de Omgevingswet aan de slag wilt. Voor het bepalen van de impact van de Omgevingswet op uw specifieke bedrijfssituatie adviseren wij u te starten met stap 1 uit onze KWA Omgevingswetcheck. Wij helpen u bij een succesvolle transitie naar de Omgevingswet. Vraag uw KWA relatiebeheerder of mail ons op omgevingswet@kwa.nl.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. En nu?
+

Als je e-mailadres bij ons bekend is, dan kun je met de link op het inlogscherm van Makeonline zelf je wachtwoord herstellen.

De voorwaarde voor dit wachtwoordherstel is wél, dat de naam en het e-mailadres van de persoon of personen die namens je bedrijf willen inloggen in Makeonline bekend zijn. Zodat Makeonline de herstellink naar de juiste persoon kan sturen. Je kunt de namen en e-mailadressen mailen naar helpdesk@make-online.nl
 
Onderdeel van deze functionaliteit is ook dat we, uit informatiebeveiligingsoverwegingen, je wachtwoord jaarlijks resetten.

Hoe worden mijn gegevens opgeslagen?
+

Veranderingen in het systeem worden achter de schermen op hoofdlijnen gelogd vanaf de start tot aan de beëindiging van uw Makeonline omgeving. Daarnaast wordt er dagelijks een backup gemaakt. En van deze backups wordt op een tweede serverlocatie ook een backup gemaakt. Deze backups worden een jaar lang bewaard.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als KWA op zou houden te bestaan?
+

Uw gegevens zijn en blijven van u. Mocht KWA om wat voor reden dan ook ophouden te bestaan, dan kunt u heel eenvoudig met Excel exporttabellen uw informatie uit Makeonline halen. Zoals u dit met het reguliere gebruik ook al kunt doen. 

Wat kost Makeonline?
+

Makeonline kent een modulaire opzet. U kiest alleen de modules die u nu nodig heeft. En als u later meer (of minder) nodig heeft, dan passen we dat gewoon aan. 

Wij gaan uit van een vaste prijs staffeling. Uw abonnementsprijs wordt bepaald door hoeveel modules u kiest en hoeveel actieve gebruikers u nodig heeft. Uw eenmalige kosten worden bepaald door vaste kosten voor de inrichting en training, maar voornamelijk door of en hoeveel ondersteuning u wenst. Want uiteindelijk draait het om wat u nodig heeft. 

Als ik ooit wil stoppen met Makeonline, hoe zit het met mijn gegevens?
+

Uw gegevens zijn en blijven van u. Mocht u ooit besluiten te willen stoppen met Makeonline, dan kunt u heel eenvoudig door middel van Excel exporttabellen uw informatie uit Makeonline halen. Zoals u dit tijdens het reguliere gebruik ook al kunt. Geen probleem.

Hoe is de informatiebeveiliging van Makeonline geregeld?
+

Voor onze informatiebeveiliging van Makeonline volgen wij primair de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties, zoals deze door het Nationaal Cyber Security Centrum worden uitgegeven. Deze richtlijnen hebben als scope het veiliger ontwikkelen, beheren en aanbieden van webapplicaties en bijbehorende infrastructuur en kennen een overlap met normen zoals ISO 27001 en ISO 27002. De richtlijnen zijn geïmplementeerd in onze werkwijzen en beleidsdocumenten. De ICT beveiligingsrichtlijn omvat o.a. toegangsbeleid, risicomanagement maar ook specifieke controls die voor web-applicaties gelden. Periodiek wordt toegezien op de inhoudelijke toepassing van de richtlijnen, onder andere door middel van specifiek daarop gerichte audits. De verbeteringen die volgen uit de auditresultaten worden vervolgens opgenomen in ons jaarplan. De audit zelf is onderdeel van onze ISO 9001 certificering.

De hosting van onze Makeonline applicaties en databases vindt plaats bij het BIT datacentrum in Ede die werken volgens ISO 27001. Daar beschikken wij over KWA eigen hardware waar onze software op draait. Uiteraard hebben wij met de vaste partij die voor ons de hosting verzorgd ook een verwerkersovereenkomst gesloten en zijn er afspraken gemaakt over de continuïteit van de dienstverlening. Datzelfde geldt voor de inhuur van externe capaciteit als daar sprake van is. Daarbij maken wij periodiek gebruik van externe expertise om onze werkwijzen te toetsen, zoals de inzet van pen-tests.

Op alle niveaus van de dienstverlening is monitoring ingeregeld gericht op beschikbaarheid en incidenten. Incidenten worden in het periodieke IT-overleg besproken en geanalyseerd en omgezet in verbeteracties.

Heeft Makeonline een helpdesk?
+

Uiteraard is standaard onderdeel van onze dienstverlening dat u toegang heeft tot onze Makeonline Helpdesk voor support, vragen en ondersteuning. Soms wilt u graag meer weten over wetten of wetswijzigingen, maar het uitzoeken daarvan kost tijd. Of u bent op zoek naar hulp bij het toetsen van uw compliance organisatie en status. Deze vragen kunt u natuurlijk aan ons voorleggen. Wij hebben zowel technische als juridische kennis in huis om u daarbij te helpen. Afhankelijk van de aard en omvang van uw vraag krijgt u direct antwoord. Bij omvangrijker vragen maken we in overleg met u vooraf afspraken over eventuele kosten.

Is Makeonline afhankelijk van derden?
+

Makeonline is in de vertrouwde en ervaren handen van KWA. Zowel de content, de ontwikkeling van de software als de begeleiding die wij bieden wordt door onze adviseurs zelf gedaan. Dat betekent dat wij snel kunnen inspelen op veranderingen en wensen.

Welke referenties heeft Makeonline?
+

Honderden bedrijven uit sectoren variërend van levensmiddelen, metaal, (petro)chemie, farmacie, textiel & tapijt, elektronica, (tank)opslag en logistiek, afval, keramiek, papier en water maken individueel of via een (branche)collectief al langdurig gebruik van Makeonline. Met daarbij zowel aansprekende namen van grote multinationals als kleinere minder bekende bedrijven.  

Welke wetgeving zit er in Makeonline?
+

Uw Makeonline register bevat de milieu-, veiligheids-, duurzaamheids-, kwaliteitsmanagementsysteem- en arbowet- en regelgeving (de zogenoemde KAM-wetgeving) en de daarvoor relevante normen.

 • Arbo: alle verplichtingen die een directe of indirecte relatie hebben met de bescherming van eigen of ingehuurde medewerkers binnen de inrichting of activiteit
 • Milieu: alle verplichtingen die een directe of indirecte relatie hebben met de bescherming van milieucompartimenten, natuurgebieden en flora en fauna.
 • Kwaliteit: alle verplichtingen die een directe of indirecte relatie hebben met het opzetten en in stand houden van een systematische werkwijze voor het borgen van kwaliteitsaspecten door middel van kwaliteitsmanagementsystemen, gerelateerd aan de overige scope van Makeonline wet- en regelgeving. 
 • Externe veiligheid: alle verplichtingen die een directe of indirecte relatie hebben met de bescherming van (groepen van) mensen en (beperkt) kwetsbare objecten of gebieden buiten de inrichting. Voorgenoemden moeten worden beschermd tegen bepaalde handelingen, activiteiten of incidenten die binnen de inrichting plaatsvinden.
 • Duurzaamheid: alle verplichtingen die gaan over ontwikkelingen, waarbij aan de behoeften van de huidige generatie tegemoet wordt gekomen zonder dat toekomstige generaties eenzelfde kans wordt ontnomen. Het betreft wet- en regelgeving met een sociaal, economisch en/of milieukarakter. Deze wetgeving heeft daarom een overlap met de milieuwetgeving, maar focust zich meer op een lange termijn. Wij beperken ons tot het milieudeel van duurzaamheid (planet) en het arbodeel van duurzaamheid (bescherming medewerkers).
Kan ik Makeonline koppelen aan mijn Business Intelligence systeem?
+

De gegevens die opgeslagen zijn in Makeonline kunnen, bijvoorbeeld ten behoeve van integratie in een management dashboard, geëxporteerd worden middels een technische koppeling. Via deze koppeling is een extract van de belangrijkste elementen uit de Makeonline gegevensset beschikbaar.

Krijg ik garantie dat Makeonline 100% compleet is?
+

Voorop gesteld moge het duidelijk zijn: gezien de complexiteit van de wet- en regelgeving, de dagelijkse variatie in organisaties en processen, et cetera kunnen wij een 100% dekking met Makeonline niet garanderen. Een register van wet- en regelgeving is per definitie een levend document. 

Wij zijn echter van mening dat met de toegepaste werkwijze en kwaliteitsborging van Makeonline een zo robuust mogelijk proces wordt neergezet, met een zelftoetsend en -sturend vermogen. Continu verbeteren is een essentieel onderdeel van ons proces. En we maken natuurlijk gebruik van de kennis en ervaring van onze meer dan 70 collega's!

Indien u door een auditor of handhaver alsnog onverhoopt gewezen wordt op een tekortkoming, kunnen wij deze in overleg snel herstellen. Desgewenst met terugwerkende kracht.

Biedt Makeonline ook hulp?
+

Wij bellen onze Makeonline abonnees elk kwartaal na als onderdeel van het abonnement. Daarbij stellen wij gerichte inhoudelijke vragen om je te prikkelen over bijvoorbeeld een nieuwe wet of over de wijziging van de scope van bestaande wetgeving, om te toetsen of deze wetgeving van toepassing is (geworden) voor jou.
Elk jaar voeren we een evaluatiegesprek, waarbij de uitgangspunten, keuzes en scope van de dienstverlening en het register opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ook dit is een toets op de volledigheid van onze dienstverlening.

En bij alles maken we natuurlijk gebruik van de kennis en ervaring van onze meer dan 70 collega's!

Hoe zorgt Makeonline voor volledigheid?
+

Makeonline heeft een klantenscala in een groot spectrum aan bedrijfstakken. Sommige bedrijfstakken zijn zeer actief, zodat zij in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij bepaalde wetsontwikkelingen. De diversiteit van de bedrijven maakt dat wij contacten hebben in veel verschillende processen en bij veel bedrijven. Door onze actieve benadering checken wij elk kwartaal bij onze abonnees of we volledig zijn geweest. Indien er ontwikkelingen zijn die niet in de rapportages zijn benoemd, hebben wij de mogelijkheid om binnen korte tijd eventuele gemiste ontwikkelingen binnen te halen en naar alle abonnees te communiceren.

Hoe zorgt Makeonline dat de aangeboden informatie klopt?
+

Wij laten onze juristen en vakspecialisten de Makeonline rapportages op de inhoud beoordelen, om te borgen dat de juiste informatie wordt geleverd. Hierin zit een impliciete toets op de volledigheid van de ontwikkelingen op de door KWA geboden vakgebieden. En waar nodig maken we gebruik van externe specialisten.

Hoe weet ik welke wetgeving belangrijk voor mij is?
+

Het maken van de selectie van relevante wet- en regelgeving is een proces dat wij samen met jou als Makeonline gebruiker doorlopen aan de hand van de door ons opgezette werkwijze. Wij helpen je er doorheen.

Hoe betrouwbaar is het Makeonline proces van KWA?
+

KWA laat het Makeonline-proces mee-auditen in haar 9001-certificaat. Wij streven ernaar continu te verbeteren. Waar mogelijk willen we onze producten en processen natuurlijk zoveel mogelijk aanscherpen en verbeteren. En de blik van een ervaren auditor helpt daarbij.

Van welke bronnen maakt Makeonline gebruik?
+

Wij screenen een breed aantal bronnen in Nederland, maar ook in Europa, om vroegtijdig signalen op te vangen van mogelijke ontwikkelingen die eraan komen.

De dienstverlening van Makeonline wet- en regelgeving is gebaseerd op publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals: 

 • Staatsblad
 • Staatscourant
 • Eur-lex (Europese wetgeving)
 • Publicaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Publicaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Infomil
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
 • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
 • Interprovinciaal Overleg.

Wil je meer weten? Janinehelpt je graag verder.

Neem contact op jmi@kwa.nl +31 (0)33 - 422 13 74