(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WJW6KZ7');

Privacyverklaring

KWA Bedrijfsadviseurs (hierna: KWA) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KWA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KWA verstrekt.

KWA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw (zakelijk) telefoonnummer
  • Uw (zakelijk) e-mailadres
  • Uw IP-adres


KWA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan KWA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

KWA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. KWA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Specifiek voor ons Learning Management Systeem Elzi worden de door de klant/cursist ingevoerde persoonsgegevens drie jaar bewaard, ten behoeve van het aantonen van behaalde studieresultaten.

Op de website van KWA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KWA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

KWA neemt in één geval besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daarin een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KWA) betrokken is. KWA gebruikt het volgende computerprogramma of -systeem: Elzi. Met behulp van ons Learning Management Systeem Elzi, worden, na het doorlopen van een e-learning of training, toetsen afgenomen. Dit systeem beslist automatisch aan de hand van de gegeven antwoorden op de toetsvragen en een vereiste score, of de test succesvol of niet succesvol is uitgevoerd.

KWA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van KWA bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan KWA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KWA heeft hier geen invloed op. KWA heeft Google geen toestemming gegeven om via KWA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u gebruik maakt van Elzi, kunt u dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Voor overige gevallen, kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar desk@kwa.nl. KWA reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KWA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KWA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KWA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KWA op via desk@kwa.nl.

www.kwa.nl is een website van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

KWA is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 1526, 3800 BM Amersfoort
Vestigingsadres: Regentesselaan 2, 3818 HJ Amersfoort
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32069286
Telefoon: 033 - 422 13 00
E-mailadres: desk@kwa.nl

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. KWA Bedrijfsadviseurs B.V. behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Zonder nadrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming mag niets van deze website worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. KWA Bedrijfsadviseurs B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.