(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WJW6KZ7');

Waarmee kunnen we je helpen?

Welke wetgeving zit er in Makeonline?
+

Uw Makeonline register bevat de milieu-, veiligheids-, duurzaamheids-, kwaliteitsmanagementsysteem- en arbowet- en regelgeving (de zogenoemde KAM-wetgeving) en de daarvoor relevante normen.

 • Arbo: alle verplichtingen die een directe of indirecte relatie hebben met de bescherming van eigen of ingehuurde medewerkers binnen de inrichting of activiteit
 • Milieu: alle verplichtingen die een directe of indirecte relatie hebben met de bescherming van milieucompartimenten, natuurgebieden en flora en fauna.
 • Kwaliteit: alle verplichtingen die een directe of indirecte relatie hebben met het opzetten en in stand houden van een systematische werkwijze voor het borgen van kwaliteitsaspecten door middel van kwaliteitsmanagementsystemen, gerelateerd aan de overige scope van Makeonline wet- en regelgeving. 
 • Externe veiligheid: alle verplichtingen die een directe of indirecte relatie hebben met de bescherming van (groepen van) mensen en (beperkt) kwetsbare objecten of gebieden buiten de inrichting. Voorgenoemden moeten worden beschermd tegen bepaalde handelingen, activiteiten of incidenten die binnen de inrichting plaatsvinden.
 • Duurzaamheid: alle verplichtingen die gaan over ontwikkelingen, waarbij aan de behoeften van de huidige generatie tegemoet wordt gekomen zonder dat toekomstige generaties eenzelfde kans wordt ontnomen. Het betreft wet- en regelgeving met een sociaal, economisch en/of milieukarakter. Deze wetgeving heeft daarom een overlap met de milieuwetgeving, maar focust zich meer op een lange termijn. Wij beperken ons tot het milieudeel van duurzaamheid (planet) en het arbodeel van duurzaamheid (bescherming medewerkers).
Hoe weet ik welke wetgeving belangrijk voor mij is?
+

Het maken van de selectie van relevante wet- en regelgeving is een proces dat wij samen met jou als Makeonline gebruiker doorlopen aan de hand van de door ons opgezette werkwijze. Wij helpen je er doorheen.

Van welke bronnen maakt Makeonline gebruik?
+

Wij screenen een breed aantal bronnen in Nederland, maar ook in Europa, om vroegtijdig signalen op te vangen van mogelijke ontwikkelingen die eraan komen.

De dienstverlening van Makeonline wet- en regelgeving is gebaseerd op publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals: 

 • Staatsblad
 • Staatscourant
 • Eur-lex (Europese wetgeving)
 • Publicaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Publicaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Infomil
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
 • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
 • Interprovinciaal Overleg.

Wil je meer weten? Janinehelpt je graag verder.

Neem contact op jmi@kwa.nl +31 (0)33 - 422 13 74