(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WJW6KZ7');

Makeonline-pilot bij GAD

10 november 2022

Het milieumanagementsysteem (MMS) van de GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst) Gooi en Vechtstreek is gecertificeerd volgens de norm ISO 14001. De GAD heeft KWA gevraagd het bestaande MMS aan te passen.

Het milieumanagementsysteem (MMS) van de GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst) Gooi en Vechtstreek is gecertificeerd volgens de norm ISO 14001. De GAD heeft KWA gevraagd het bestaande MMS aan te passen en aan te vullen naar een taakgerichte compliancestructuur, welke voldoet aan de ‘nieuwe’ norm ISO 14001:2015 (op basis van de High Level Structure, HLS).

Foto GAD

De GAD zamelt huishoudelijk afval in van huishoudens uit zeven Noord-Hollandse gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Bij de GAD is compliance, het naleven van (wettelijke) verplichtingen, geborgd door de verschillende verplichtingen en vereisten actief te koppelen aan taken. Medewerkers worden wekelijks via e-mail geattendeerd wanneer zij openstaande taken hebben.

Om deze taakgerichte structuur vorm te geven, wordt gebruik gemaakt van de KWA-softwaretool Makeonline. Om ervaring op te doen met Makeonline en te beoordelen of het voldoende mogelijkheden biedt, is een pilot uitgevoerd. Na evaluatie van de pilot heeft de GAD besloten tot gebruik en verdere implementatie van Makeonline. Deze verdere implementatie vindt momenteel plaats met KWA als procesbegeleider. Tevens is integraal in Makeonline het abonnement op de dienst Makeonline Wet- en Regelgeving (MOWR) opgenomen, met hierin het Register wet- en regelgeving en de wijzigingen in wet- en regelgeving (kwartaaloverzicht).

Tevens ondersteunt KWA de GAD bij het uitvoeren van de interne audits ISO 14001. Tijdens de interne audit in het najaar 2016 is beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan de nieuwe en aangepaste onderdelen van de normversie ISO 14001:2015, een zogenaamde HLS GAP-analyse. De rapportage van de bevindingen geeft een overzicht van acties welke werkwijzen, documenten, registraties, etc. moeten worden aangepast, aangevuld of kunnen vervallen. Hiermee is de GAD weer voorbereid op de toekomst.

Direct op de hoogte van toekomstige wijzigingen
Wilt u voortaan ook geïnformeerd worden over toekomstige wijzigingen betreffende stookinstallaties, om op tijd aan uw verplichtingen te kunnen voldoen? Via Makeonline wet- en regelgeving houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de relevante wijzigingen voor uw specifieke bedrijfsvoering. Wij informeren u graag - vrijblijvend - over de voordelen van een abonnement op Makeonline wet- en regelgeving voor uw bedrijf of regelen vrijblijvend een demo-omgeving voor u in.

Neem voor meer informatie contact met ons op.